För dig som är rektor/förskolechef

Som rektor/förskolechef har du fri insyn i verksamhetens alla processer och de utvecklingsområden som pågår. Du återkopplar lätt till pedogerna och administrerar enkelt enheter, arbeteslag och personal.

Så funkar det:

Nationella mål:
Rektor/Förskolechef väljer ut ett antal nationella mål som verksamheten skall arbeta mot.

Eventuella lokala mål från huvudman kopplas mot läroplanen.

Arbetslag skapar gemensamt SMARTa mål.

Arbetslag diskuterar fram en eller flera konkreta insatser som tar verksamheten närmare målet. Rektor/Förskolechef kan ge återkoppling på insatser.

Varje insats är förknippad men en eller flera uppföljningar och varje uppföljning har en ansvarig.

När insatsen är genomförd dokumenteras och analyseras insatsens effekter i verksamheten.
Rektor/förskolechef kan ge återkoppling på effekter i verksamheten.

Info forskola solo

Måluppfyllelse

Så funkar det:

I måluppfyllelsen följer man enkelt klasser och elever i olika skolor och olika ämnen.

Som lärare uppmanas man att ett antal gånger per läsår ge en prognos för hur eleven ligger till i ett ämne.

Rektorn ser lätt avvikelser och uppseendeväckande resultat för elever och klasser och kan snabbt göra undersökningar och åtgärder.

Man skiftar lätt mellan olika läsår och kan följa utvecklingen.

Se hur andra skolor inom samma kommun ligger till. Elevernas namn kommer vara dolda.

Info maluppfyllelse

Vill du veta mer?

Tack! Vi har tagit emot ditt mail och återkommer så fort vi kan.