Image hero

Förbättra och effektivisera kvalitetsarbetet

Kvalitetskortet är ett webbverktyg som på ett enkelt och effektivt sätt hanterar det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola.

Kvalitetskortet var en bidragande faktor till att vi på fem år lyfte från plats 232 till 74 i Sveriges kommuner och Landstings "Öppna jämförelser".

Sandra Tauberman, Kvalitets- och Utvecklingschef, Burlövs Kommun

Varför ska vi välja kvalitetskortet?

Uppfyller skollagens krav

Kvalitetskortet uppfyller skollagens krav på planering, uppföljning samt dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete.

Väl beprövat

Kvalitetskortet är ett väl beprövat verktyg med dokumenterad effekt från bland annat Burlövs och Staffanstorps kommun.

Litet och skräddarsytt

Kvalitetskortet är ett litet, skräddarsytt webbverktyg utvecklat i nära samarbete med skola och förskola. Det är inte del av ett större komplext system.

Användarvänligt

Kvalitetskortet erbjuder ett enkelt och enhetligt arbetssätt för att förbättra kvalitetsarbetet inom förskola och skola.

Enlek hantering

Kvalitetskortet erbjuder utskriftsvänlig dokumentation, enkel användarhantering och möjlighet att koppla till Google Education.

Circle step 1

Mål

Det systematiska kvalitetsarbetet planeras utifrån de nationella målen som finns tillgängliga i verktyget. Arbetslaget skapar SMARTa mål.

Circle step 2

Insats

Konkreta insatser kopplas till de SMARTa målen. Varje insats har en ansvarig person och följs upp.

Circle step 3

Analys

Resultatet av genomförd insats dokumenteras och analyseras varpå åtgärd diskuteras fram.

Allas delaktighet och tillgänglighet

I det webbaserade verktyget Kvalitetskortet är det pedagoger i förskola och grundskola som driver och dokumenterar sitt kvalitetsarbete. Förskolechefer och rektorer är de pedagogiska ledarna som kontinuerligt följer de handlingar och aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Huvudman har fri insyn i alla processer och utvecklingsområden som pågår.

Hur fungerar kvalitetskortet?

Ta reda på hur Kvalitetskortet fungerar för olika roller inom skolan.

Vill du veta mer?

Tack! Vi har tagit emot ditt mail och återkommer så fort vi kan.